Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Ejerskifteforsikring

Når du ønsker sikkerhed i forbindelse med salg og køb af hus bør du tegne en ejerskifteforsikring. Hos FRIDA Forsikring hjælper vi dig sikkert gennem forløbet. Vi sikrer dig en ejerskifteforsikring, der passer til netop dine behov.

Få et tilbud på en ejerskifteforsikring

Ring og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig på telefon 70 70 78 79 eller skriv til os via kontaktformularen herunder.

Hvis du vil sende os informationerne via e-mail

Send tilstand- og el-eftersynsrapporten til:

ejerskifte@fridaforsikring.dk

Oplys om følgende:

  • Salgspris
  • Overtagelsesdato
  • Henvist fra
  • Kontaktoplysninger til sælger/køber
  • Dit telefonnummer så vi kan kontakte dig ved evt. spørgsmål

Du vil herefter modtage et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Få et tilbud på en ejerskifteforsikring
Jeg er ejendomsmægler:

Dine oplysninger videregives ikke til 3. part.

Hvis du vil sende os informationerne via brev

Send tilstand- og el-eftersynsrapporten til:

FRIDA Forsikring
Stationsparken 37
2600 Glostrup
att: Tilbud ejerskifteforsikring

I brevet bedes du oplyse om:

  • Salgspris
  • Overtagelsesdato
  • Henvist fra
  • Dit telefonnummer så vi kan kontakte dig ved evt. spørgsmål

Efter modtagelse vil du hurtigst muligt modtage et tilbud på ejerskifteforsikring.

Hvordan får jeg et tilbud på ejerskifteforsikring?

Det er nemt og enkelt at få en ejerskifteforsikring. For at vi kan give dig et tilbud på en ejerskifteforsikring, er det nødvendigt, at du har en tilstandsrapport og en el-eftersynsrapport på din bolig.

Hvis du ikke har disse to rapporter, hjælper vi dig gerne med at skaffe dem. Vi har opstillet en guide nedenfor, der beskriver, hvordan du skal forholde dig, hvad enten du er i besiddelse af de to rapporter eller ej.

Jeg har ikke en tilstands- og el-eftersynsrapport på boligen

Kontakt FRIDA Forsikring på telefon 70 70 78 79 eller skriv en e-mail til ejerskifte@fridaforsikring.dk. Så rekvirerer vi en byggesagkyndig. Herefter vil du få udarbejdet en tilstandsrapport. Den byggesagkyndige hjælper med bestilling af el-eftersynsrapport.

Download formular her: Bestilling af byggesagkyndig

Hvorfor en ejerskifteforsikring?

Som huskøber sikrer en ejerskifteforsikring dig mod uforudsete udgifter til reparation af skjulte skader og forhold der medfører en nærliggende risiko for skade på din nye ejendom. Med skjulte skader menes forhold som var til stede på overtagelsesdagen, men som ikke er omtalt i tilstandsrapporten eller el-eftersynsrapporten. Ifølge loven skal dækningsperioden være på mindst 5 år, men forsikringen kan også tegnes for en længere periode, på 10 år.

Som huskøber er du altså ikke forpligtet til at tegne en ejerskifteforsikring, men det er en god ide at gøre det, da du ellers selv står med hele den økonomiske risiko, såfremt det viser sig, at den ejendom, du har købt, har skjulte skader eller skaderisici, som den byggesagkyndige ikke har opdaget og heller ikke burde have opdaget. Du bør derfor nøje overveje forsikringens indhold, så du ved, hvad den koster, og hvad den dækker. Hvis du vil vide mere om forsikring ved køb af hus så kontakt os gerne.

Til gavn for både køber og sælger

En ejerskifteforsikring er til gavn for begge parter, da køber dækkes økonomisk ved eventuelle skjulte skader og med tilstandsrapporten og el-eftersynsrapporten får en professionel vurdering af ejendommens sundhedstilstand, mens sælger frigøres for sit økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle skjulte skader, fejl og mangler ved ejendommen.

Sådan forsikrer du dig endnu bedre!

Du kan vælge en dækning der passer dig, en der gælder i 5 år eller i 10 år. Selvrisikoen er på 5.000 kroner for hver skade, dog højst 50.000 kroner i hele forsikringsperioden. Du kan også vælge at få nedsat den samlede selvrisiko i hele forsikringsperioden til 25.000 kroner, ved at vælge vores udvidet dækning.

Du har også mulighed for at forlænge den 5-årige dækningsperiode til 10 år. Herved er du bedre sikret. Du behøver ikke at tage endelig stilling til dækningsperioden, når du køber forsikringen. Du kan senere vælge at forlænge perioden med de 5 sidste år. Kontakt os for at høre mere om mulighederne og fordelene ved at tegne ejerskifteforsikring ved køb og salg af hus.

Er du i tvivl, om du skal tegne en ejerskifteforsikring?

Vi anbefaler altid, at man sætter sig godt ind i, hvad en ejerskifteforsikring dækker, før man træffer sit valg. En ejerskifteforsikring er for dem, der ønsker at sikre sig mod uforudsete udgifter til skjulte skader i de første år efter et huskøb. Selvom huset er helt nyt, er der stadig risiko for, at der kan opstå skader. Hvis du er i tvivl om en ejerskifteforsikring er pengene værd, rådgiver vores medarbejdere dig gerne, og fortæller dig om de til- og fravalg, du tager ved din beslutning.

Ring til os på telefon 70 70 78 79 for at høre mere om FRIDA ejerskifteforsikring!

Bliv ringet op og få et tilbud på en forsikring

Nyttige dokumenter