Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Byggeskadeforsikring ved nybyggeri og ombygning

Hos FRIDA Forsikring rådgiver vi både private og professionelle erhvervsdrivende omkring byggeskadeforsikringer ved nybyggeri.

Ring til os på telefon 70 70 78 79 eller skriv en besked til os via kontaktformularen her. Så vender vi tilbage med svar snarest muligt.

Bliv ringet op og få et tilbud på en forsikring

Er forsikringen obligatorisk?

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1. april 2008 og indfører krav om en obligatorisk byggeskadeforsikring, når en bygherre opfører ny helårsbeboelse eller ombygger eksisterende byggeri til beboelse, hvis ombygningen er væsentlig.

Til fordel for ejer

Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningsejeren og løber i 10 år. Forsikringen vil i denne periode dække de alvorlige byggeskader, der opstår på bebyggelsen, og som har betydning for bebyggelsens levetid og funktionalitet.

Hvad hvis der sker skader?

Hvis bygningsejeren konstaterer en byggeskade på sin bolig, kan bygningsejeren vælge enten at gå direkte til bygherren eller til forsikringsselskabet, der overtager sagen mod de ansvarlige og får sikret en udbedring af skaden. Desuden vil der blive foretaget obligatoriske eftersyn af bebyggelsen et og fem år efter forsikringen er trådt i kraft. Ved ensartede bebyggelser kan eftersynene ske stikprøvevis. Ved stikprøvevis eftersyn udvælger vi stikprøven på en måde, der sikrer, at den er repræsentativ for bebyggelsen eller for flere ens bebyggelser. Det betyder, at vi ikke foretager eftersyn af alle bebyggelser.

Et eksempel på en byggeskade, der er omfattet af en byggeskadeforsikring er skimmelsvamp. Et andet eksempel på en byggeskade er et utæt tag. Hvis en byggeskade kan sættes i forbindelse med fejl begået under opførelsen af boligen vil den være dækket af den tegnede byggeskadeforsikring. Det kan være en byggeskade, der skyldes materialefejl, udførelsesfejl eller projekteringsfejl.

Hvordan får jeg et tilbud?

Et tilbud om byggeskadeforsikring er nemt og enkelt:

Download ved at trykke på ikonet nybyggeri eller ombygning. Udfyld venligst omhyggeligt skemaet - således at alle oplysninger er tilstede inden oplysningsskemaet sendes retur til os.

Oplysningsskema for nybyggeri

Oplysningsskema for ombygning

Du kan enten sende oplysningsskemaet via e-mail til byggeskade@fridaforsikring.dk

ELLER

Sende skemaet via post til:

FRIDA Forsikring Agentur A/S
Stationsparken 37
2600 Glostrup
att: Tilbud byggeskadeforsikring

Du vil herefter hurtigt modtage et tilbud fra os på byggeskadeforsikring.

Nyttige dokumenter

Oplysningsskema for byggeskadeforsikring ved ombygning (PDF)

Oplysningsskema for byggeskadeforsikring ved ombygning (MS Word)

Byggeslutbrev for byggeskadeforsikring (PDF)

Byggeslutbrev for byggeskadeforsikring (MS WOrd)

Byggeslutbrev for byggeskadeforsikring (PDF)

Byggeskade forsikringsbetingelser (PDF)

Købererklæring for selv/medbyg (PDF)

Vejledning om byggeskadeforsikring jun 2016 (PDF)