Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Kontakt os

Når du køber ny bolig eller vælger at bygge nyt, er det en af de største beslutninger, man træffer som enkeltperson eller familie. Her vil vi hos FRIDA Forsikring være din partner.

Vi specialiserer os og fokuserer vores kompetencer inden for boligmarkedet. Vores mange års erfaring med forsikring gør, at vi kan give dig den bedste rådgivning, når du skal sikre dig med en ejerskifteforsikring eller ved nybyggeri - en byggeskadeforsikring.

Kontakt vedr. ejerskifteforsikring

Har du specifikke spørgsmål angående ejerskifteforsikring eller ønsker du at indhente et tilbud og vil sende os informationerne eller spørgsmål på en mail, så kan du sende tilstands- og el-eftersynsrapporten til os på: ejerskifte@fridaforsikring.dk

Oplys om følgende:

  • Salgspris
  • Overtagelsesdato
  • Henvist fra
  • Kontaktoplysninger til sælger/køber
  • Dit telefonnummer så vi kan kontakte dig ved evt. spørgsmål

Du vil herefter modtage et tilbud på ejerskifteforsikring - eller svar på dine spørgsmål.

Du kan også benytte vores formular til direkte indsendelse

Kontakt vedr. byggeskadeforsikring

Har du specifikke spørgsmål eller ønsker at indhente et tilbud på en byggeskadeforsikring, skal du skrive til os på: byggeskade@fridaforsikring.dk

Anmeld en skade

Vil du anmelde en skade, så beder vi dig benytte vores formular til skadesanmeldelse.

Vores kontaktoplysninger i øvrigt

Sådan fortryder du forsikringen

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har forsikringsbetingelserne i hænde.
Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Frida Forsikring om, at du har fortrudt aftalen. Giver du os underretningen pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb.

Du bør sende brevet fra posthuset og få en kvittering som dokumentation for, at brevet er sendt rettidigt. Fortryder du pr. e-mail, bør du sende mailen på en sådan måde, at du får en kvittering for afsendelsesdag- og tidspunkt.

Underretning om at du har fortrudt, skal du sende til:

FRIDA Forsikring Agentur A/S
Stationsparken 26, 1
2600 Glostrup

eller via e-mail til: ejerskifte@fridaforsikring.dk

Klager

Hos FRIDA Forsikring Agentur A/S tager vi din oplevelse seriøst.

Er du uenig i vores sagsbehandling af dine forsikringer, eller ønsker du at klage over en afgørelse vi har truffet, er du velkommen til at kontakte vor kundeklagefunktion.

Send en e-mail eller et brev til os om sagen på adressen:

FRIDA Forsikring Agentur A/S
Stationsparken 26, 1
DK-2600 Glostrup
att: Kundeklagefunktion

Telefon: 70 70 78 79

E-mail: kvalitet@fridaforsikring.dk

Sådan klager du

Skriv til os - og fortæl os:

  • Hvad du er utilfreds med
  • Hvorfor du er utilfreds
  • Hvad du ønsker, at vi skal foretage os

Har du skriftligt materiale og breve, som du allerede har modtaget fra os, vedlægger du det.

Sådan behandler vi din klage

Når vi har modtaget din klage, får du umiddelbart bekræftelse på vor modtagelse, og vores klagefunktion undersøger straks din sag igen. Er sagen kompliceret, kan det være, at der vil gå lidt tid, men ellers vil det gå hurtigt. Såfremt vi undervejs får behov for yderligere oplysninger om sagen, kontakter vi dig.

Hvis du efter vores svar stadig er uenig med os, har du mulighed for at gå videre med sagen til Ankenævnet for Forsikring.