Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Skadesanmeldelse

Hvis du som køber finder en bygningsskade eller væsentlig fejl ved huset, og du vil have afklaret, om forholdet er omfattet af din ejerskifteforsikring, hører vi gerne fra dig. Vi vil være din aktive partner - også når det uventede sker og vi ser med glæde frem til at kunne hjælpe dig.

Her et par gode råd inden du anmelder skaden:

  • Har du undersøgt, om den skade du har opdaget, er nævnt i din tilstandsrapport?
  • Har du haft en håndværker til at hjælpe dig med at bedømme skadens omfang?

For at hjælpe dig, har vi noteret de mest almindelige forekommende skader, og her har du muligheden for at anmelde din skade, samt se hvorledes vi modtager og behandler din skade.

Selvrisiko

I henhold til dine forsikringsbetingelser har du en selvrisiko pr. skade på kr. 5.000.- og højest 50.000.- kr. i hele forsikringsperioden. Her skal du være opmærksom på, at selvrisikoen er pr. skade.
Her vurderes årsagen til skaden, som værende grundlæggende for det antal selvrisici, som vil blive fratrukket indenfor den samme bygningsdel.

Eksempel 1.

Manglende ventilation, som har medført skade, og f.eks. revnede teglsten som har medført fugtskader.
Da årsagerne til skaderne i dette eksempel er forskellige, vil der blive beregnet 2. gange selvrisiko.

Eksempel 2.

Konstateres der manglende ventilering af tagrummet, og har det medført fugtskader flere forskellige steder i tagrummet, vil der i dette eksempel kun blive beregnet 1. selvrisiko. Dette skyldes at årsagen til fugtskaderne den samme.

Hvordan anmelder du en skade?

Udfyld formularen herunder og beskriv hvad du har konstateret.
Vi gør opmærksom på, at du ikke må udbedre en skade, før du skriftligt har aftalt det med os.

Har du behov for råd og vejledning, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os på telefon 70 70 78 79.

Udfyld nedenstående for at anmelde et/flere forhold til FRIDA Forsikring

Felter med * skal udfyldes


Oplysninger om forholdet

Tekniske udredninger fra fx ingeniør, specialister og lignende – indhentet uden forudgående skriftlig aftale med FRIDA, betales ikke af forsikringen, da den kun dækker rimelige og nødvendige udgifter ved en dækket skade.

Dine oplysninger videregives ikke til 3. part.

Hvilken skade har du opdaget?

Revner i mur eller sokkel

De mest almindelige forekommende revner, ses som overfladiske fine revner i sokkelpudset, eller i fugerne i facaden. Der kan være mange årsager til revnerne f.eks. blæst, fugt, temperatursvinger, og revnede fuger kan også skyldes svind, som følge af udtørring.

Køber man en brugt ejendom, vil man i langt de fleste tilfælde kunne opleve, at der er mindre revner i sokler, og i facadefuger. Disse revner vil være almindelige forekommende, og vil ikke skille sig ud fra andre ejendomme af tilsvarende karakter, og i sådanne tilfælde vil der ikke være dækning under ejerskifteforsikringen.

Det kan være overordentligt svært at vurdere, om hvorvidt de revner man har opdaget, er ganske almindelige forekommende, eller der er tale om de mere alvorlige revner, så derfor anbefaler vi, at du anmelder revnerne til Frida forsikring, hvis du er i tvivl, så vil en af vore byggeteknikere aflægge dig et besøg, og hjælpe dig videre i sagsforløbet.

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe er små svampe, som spreder sig gennem luften, ved hjælp af sporer. Skimmelsvampe findes overalt i naturen, og hermed også i vores indeklima. Er der fugtigt kan skimmelsvampene vokse, f.eks. på byggematerialer, og breder sig gerne, ved at frigive flere sporer, under de rette betingelser.
Skimmelsvampe lever først og fremmest af organisk materiale, og trives derfor glimrende på træ, såsom, spånplader, krydsfiner, gipsplader, tapet, lim, maling, og i støv.
Skimmelsvampe optræder hyppigst i fugtige og dårligt ventilerede rum, f.eks. loftrum og krybekældre.

Skimmelsvamp som er begrænset til krybekælder og loftrum, og som ikke har indflydelse på indeklimaet, vil som hovedregel ikke være dækket af din ejerskifteforsikring.
Skimmelsvamp kan give allergiske symptomer, men skimmelsvampen skader f.eks. ikke bygningen, som f.eks. ægte hussvamp, eller tømmersvampe.

Er du i tvivl om hvorvidt du har skimmelsvamp i beboelsen, vil vi anbefale at du anmelder skaden. Nå vi har modtaget anmeldelse, vil vi så aflægge dig et besøg, og hjælpe dig videre i sagsforløbet.

Rådskader

Rådskader er rent faktisk også at betegne som et svampeangreb. Imidlertid er det som regel svampe, der behøver mange år for at nedbryde og svækket træet.
Indendørs træværk burde være tørt, og hvis der konstateres rådskader, så skyldes det som regel:

  • Manglende vedligeholdelse
  • Brud på rør der er vandførende
  • Utætheder ved gulv og væg i vådrum
  • Opstigende grundfugt, samt indtrængende overfladevand

Udendørs, ses typiske rådskader i facadebeklædninger, vinduer, døre, sternbrædder, og andet træværk, som er udsat for vejrets påvirkning. Træværket nedbrydes hvis konstruktionen giver mulighed for opsugning af vand, som normalt skulle løbe af.

Har du opdaget en rådskade, vil du opleve, at når du anmelder den til os, vil vi også anmode dig om at anmelde skaden til dit husejerforsikringsselskab. Det gør vi fordi, at din husejerforsikring i langt de fleste tilfælde også dækker rådskader, og det er aftalt i bekendtgørelsen for ejerskifteforsikring, at husforsikringen dækker før ejerskifteforsikringen.

Behøver du hjælp til at anmelde skaden til din husejerforsikring, så gør vi naturligvis det.
Når vi modtager din anmeldelse, vil vi besøge dig for at vurdere skaden og dens omfang, og herefter hjælpe dig videre i sagsforløbet.

Fugtskader i kælderen

Har du erhvervet dig en ældre ejendom med kælder, skal du være opmærksom på at den formentlig ikke er fugtsikret, som kældre af nyere dato som regel er.
Man skal således være forberedt på, at vægge og gulve kan være opfugtet, og i visse tilfælde kan der stå blankt vand på gulvet. Det skyldes som nævnt, at der ikke er foretaget en fugtsikring af kældervægge og gulve, hvilket medfører at der sker en opstigning af grundfugt til vægge og gulve.

Det er fristende at udnytte kælderrummene til opholdsrum, men her må man tage højde for at der kan være mere fugtigt, og det kan aflede skader såsom skimmelvækst m.m.

Skader som skyldes opstigende grundfugt, er som regel ikke omfattet af ejerskifteforsikringen, idet ejendommen ikke adskiller sig nævneværdigt på det punkt, set i forhold til andre tilsvarende ejendomme. Det er med andre ord forventeligt, når man køber en ældre ejendom.
Imidlertid kan der godt være forhold i kælderen, der medfører en skade, der ikke kan henvises til opstigende grundfugt, og er du i tvivl, så anmeld skaden til os. Vi vil så aflægge dig et besøg for en vurdering af skaden, og hjælpe dig videre i sagsforløbet.

Konstruktionsfejl

En konstruktionsfejl i sig selv, er ikke at betragte som et dækningsberettiget forhold under ejerskifteforsikringen.
Den konstaterede konstruktionsfejl, skal have medført en skade, eller der skal være nærliggende risiko herfor. Her skal man også være opmærksom på, hvornår ejendommen er opført.

Den eventuelle konstruktionsfejl man har opdaget, behøver nødvendigvis ikke at være en konstruktionsfejl på det tidspunkt ejendommen blev opført.

Eksempel:

Er ejendommen fra 1960’erne, og der ikke er monteret afstandslister i dit undertag, er det ikke at betragte som en konstruktionsfejl, idet man på det tidspunkt almindeligvis ikke monterede afstandslister. Det betragtes derfor som ganske tidstypisk for den periode. I dag er der krav til afstandslister, så her er der altså en ændring i konstruktionen i forhold til tidligere.

I takt med nye byggerier findes der ligeledes nye/andre konstruktionsmuligheder, som på nogle områder kan afvige fra de mere kendte byggemetoder.

Har du konstateret en konstruktionsfejl, som har medført en skade, eller du mener at der er nærliggende risiko herfor, så anmeld forholdet til os, og vi vil herefter aflægge dig et besøg, for en vurdering af skaden, og vil hjælpe dig videre i sagsforløbet.

Bliv ringet op og få et tilbud på en forsikring