Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Nyheder

Nyhed 2. Marts 2017

Sidste chance Fredag 31/3 2017  - for kunder i Husejernes Forsikring for at købe ny ejerskifteforsikring.

Er du kunde i det konkursramte Husejernes Forsikringsagentur/Gable Insurance, så er Fredag den 31. marts 2017 sidste chance for at købe en ny ejerskifteforsikring hos et andet selskab.

Normalt kan du kun købe en ejerskifteforsikring i forbindelse med, at du køber et hus. Men husejere med en ejerskifteforsikring hos det konkursramte Gable Insurance købt via Husejernes Forsikringsagentur har en ekstraordinær mulighed for at købe en ny anden forsikring i andre forsikringsselskaber i Danmark.

Kontakt FRIDA for at høre nærmere om vores tilbud i denne forbindelse.

Ring til os på telefon 70 70 78 79 eller skriv email til ejerskifte@fridaforsiking.dk

Vil du læse mere på Bolius hjemmeside ?

Klik på dette link

Vil du læse mere på Forsikring & Pension hjemmeside ?

Klik på dette link


/Marts 2017

Nyhed 2. december 2016

Q/A vedr. situationen i Husejernes Forsikring

Hvad er årsagen til situationen?
Årsagen til den aktuelle situation er, at Gable Insurance er gået konkurs. Gable har været risikobærer for en del forsikringsagenturer rundt om i verden.
Ét af disse agenturer er Husejernes Forsikring, som har solgt forsikringer til det danske marked.

Da Gable er et udenlandsk forsikringsselskab, har disse forsikringer ikke været omfattet af Garantiordningen for Skadesforsikringsselskaber i Danmark.
Det betyder, at op imod anslået 26.000 danske forbrugere ejer en værdiløs forsikring. En meget stor del at disse forsikringer er ejerskifteforsikringer.
Da en ejerskifteforsikring er en korttidsforsikring, som skal være tegnet inden overtagelse af boligen, kan forbrugeren ikke flytte forsikringen.

Hvad betyder løsningen for den enkelte forbruger?
Først og fremmest har dette ikke betydning for kunder med en ejerskifteforsikring hos FRIDA eller andre selskaber med dansk risikobærer.
Disse forsikringer er omfattet af Garantiordning for Skadesforsikringsselskaber i Danmark.
Kunder med en ejerskifteforsikring hos Husejernes Forsikring får med loven en fremstrakt hånd og tilbud om hjælp.

I stedet for at have en værdiløs forsikring, har de berørte forbrugere fået dækning frem til 31.03.2017. Dækningen er dog med en selvrisiko på 20.000,- for den første dækkede skade. Normal selvrisiko er 5.000kr.

Det betyder, at mod en større egenbetaling får disse forbrugere adgang til garantifondens midler. Dækningsberettigede skader, som anmeldes inden 31.03.2017, vil blive erstattet af Garantifonden.

Hvilken dækning er der via garantiordningen?
Den fremstrakte hånd er alene en basisdækning. Det betyder, at de forbrugere der har tegnet en udvidet forsikring hos Husejernes, får deres dækning reduceret til en basisdækning.

Hvad med de forsikringer hos Husejernes, som løber mange år frem i tiden?
Ejerskifteforsikringer hos Husejernes Forsikring holdes med ordningen kunstigt i live frem til den 31.03.2017. Her udløber forsikringerne, uanset hvilken dato der oprindeligt blev aftalt.

Kan man tegne en ny forsikring?
Ja. Ordningen åbner mulighed for, at der tilbydes ejerskifteforsikringer til erstatning for den gamle forsikring.

FRIDA vil tilbyde en forsikring der i dækning minder om den kendte basisejerskifteforsikring. Forsikringen vil blive 5 årig med start 01.04.2017. Dette tilbud skal benyttes inden 01.05.2017. Præmie, indtegningsregler og vilkår er i skrivende stund under udarbejdelse.

Denne forsikring vil som udgangspunkt, alene kunne tilbydes igennem vores samarbejdspartnere.

Vil du læse mere på Finanstilsynets hjemmeside ?
Klik på dette link

Vil du læse mere på Forsikring & Pensions hjemmeside ?
Klik på dette link

Vil du læse mere på Erhvervsministeriets hjemmeside ?
Klik på dette link


/Dec. 2016

Nyhed 3. juli 2016

Udlejningsejendomme undtages byggeskadeforsikring.

Lovforslag L101, som foretager ændringer i byggeloven, træder i kraft den 1. juli 2016.
Med lovforslaget bliver ejendomme, der ønskes anvendt til udlejning, undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring.
Det er tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse der er afgørende for, om et byggeri er omfattet af undtagelsen.
Er ansøgningen indgivet før 1. juli 2016, stilles krav om byggeskadeforsikring, selvom byggeriet først færdigmeldes efter den 1. juli 2016.
Igangværende byggerier kan således ikke blive omfattet af undtagelsen. Er ansøgningen indgivet efter 1. juli 2016 stilles ikke krav om byggeskadeforsikring.

Vil du læse mere på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside? Så klik her

/Juli 2016