Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Nyt fra Frida

D. 06-12-2018

Der har i dag torsdag den 6. december 2018 været forskellige artikler i medierne om situationen i forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S.

Vores rolle

Frida Forsikring Agentur A/S har siden 2011 solgt ejerskifte- og byggeskadeforsikringer for Qudos. Vi sælger ikke længere forsikringer for Qudos, men står fortsat for administration og skadebehandling af solgte forsikringer. Du kan på din police se, om du har en forsikring hos Qudos.

Det er Qudos som forsikringsselskab, der hæfter overfor kunderne, herunder for betaling af erstatningsudgifter. Frida er ikke økonomisk truet af situationen hos Qudos.

Den nuværende situation

På nuværende tidspunkt er Qudos i solvent likvidation. Ejerne af Qudos og Finanstilsynet har udpeget to advokater som likvidatorer. Likvidatorerne har oplyst, at der indenfor 1-2 uger tages stilling til det videre forløb. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke må foretage udbetalinger på skadesager m.v. En permanent solvent likvidation vil forudsætte, at der kan ske erstatningsudbetalinger.

Under likvidationen står Frida stadig for administration og skadebehandling. Enhver henvendelse herom kan derfor ske til Frida.

Hvis Qudos går konkurs

Hvis Qudos går konkurs inden 1. januar 2019 vil der være en frist på 6 mdr. måneder til at anmelde skader. Efter 1. januar 2019 vil der ikke være en sådan frist. Nærmere information herom vil blive fremsendt til de enkelte kunder.

Hvis Qudos går konkurs vil forsikringerne være omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber, hvorfra der vil ske udbetaling af erstatning efter gældende lovgivning.

Vi kan i øvrigt henvise til de øvrige nyheder om situationen under punktet ”Om os” på vores hjemmeside.

Hvis du skal købe en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring

Frida sælger i dag forsikringer for Domus Forsikring A/S, der er helt uberørt af situationen omkring Qudos. Frida og Domus har samme ejerkreds. Du kan læse mere om Domus Forsikring A/S under punktet ”Om os” på vores hjemmeside.

Ældre nyheder

D. 27-11-2018

Qudos Insurance A/S er nu trådt i solvent likvidation

Frida Forsikring Agentur A/S har netop fået oplyst, at Qudos Insurance A/S, vores risikobærer frem til 18. oktober 2018, har besluttet at træde i solvent likvidation. Sammen med Finanstilsynet skal der nu udpeges en likvidator, som regel en advokat, der skal stå for likvidationen - det vil sige en afvikling hvor hensigten er at sikre forsikringskundernes rettigheder, herunder ved eventuelt at overdrage forsikringerne til andre forsikringsselskaber. Finanstilsynet medvirker ved likvidationen og skal blandt andet godkende en overdragelse af forsikringerne. Frida har gennem noget tid forhandlet om at overtage porteføljen af Fridas kunder hos Qudos og vil også indgå i forhandlinger herom med likvidator og Finanstilsynet.

Som tidligere oplyst på vores hjemmeside er forsikringer solgt gennem Frida omfattet Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Det er fortsat Frida, der står for administration og skadebehandling, og vores kunder skal derfor fortsat kontakte os herom.

Den seneste udvikling omkring Qudos berører ikke forsikringer solgt af Frida efter den 2. november 2018, da disse forsikringer er solgt via vores eget forsikringsselskab, Domus Forsikring A/S. Det gælder også de forsikringer, der sælges af Frida i fremtiden. Vi kan i øvrigt henvise til vores seneste nyhedsbrev på vores hjemmeside.

***

Kære kunder

I hele 2018 har der været stor aktivitet på de indre linjer i Frida Forsikring Agentur A/S (Frida). Vi kan nu med stolthed informere jer om en ny fremtidssikret struktur for jer som samarbejdspartnere, vores fælles kunder og for os som selskab.

***

Frida Forsikring Agentur (Frida) der distribuerer byggeskade- og ejerskifteforsikringer i Danmark etablerer eget nyt forsikringsselskab Domus Forsikring (Domus) samtidig med, at VIA equity indtræder i ejerkredsen.

VIA equity, som har ATP og PFA som investorer, indtræder i ejerkredsen bag Domus og Frida med en 40% minoritetsandel. Samtidig med VIA equity’s investering tilføres Frida´s bestyrelse stærke kompetencer idet Kim Bruhn-Petersen, tidligere Topdanmark, er indtrådt som bestyrelsesformand. Derudover indtræder Jakob Rybak-Andersen, VIA equity, i bestyrelsen.

Ydermere fortsætter Domus, sammen med Frida, det mangeårige samarbejde med genforsikringsselskabet Swiss Re, som er et af de førende genforsikringsselskaber i verden.

Domus er med i Garantifonden for skadeforsikringsselskaber og har søgt om medlemskab af brancheorganisationen, Forsikring og Pension (F&P).

Brian Malmros, tidligere Topdanmark, tiltrådte for nylig som CEO for Frida. Ledelsesteamet består herudover af CUO Troels Risom, CFO Peter Egede Nielsen, underdirektør Jesper Schmidt, chef for byggeskadeafdelingen Thomas Møller, skadechef Jesper Stendal og teknisk chef Steen Andersen.

Frida har distribueret forsikringer med Qudos Insurance som risikobærer, indtil Qudos den 18. oktober 2018 meddelte et uvarslet og selvvalgt indtegningsstop. Qudos har endvidere, i modstrid med interesserne hos de forsikringsselskaber vi samarbejder med, valgt en ny strategi med salg af alle type forsikringer til private. Hvis indtegningsstoppet ikke var kommet havde vi under alle omstændigheder valgt at stoppe samarbejdet med Qudos.

Qudos Insurance og Domus har indledt forhandlinger om Domus’s mulige overtagelse af porteføljen af byggeskade- og ejerskifteforsikringer fra Qudos Insurance.

***

Hvad betyder det for jer som kunder

God kundeservice med hurtig og effektiv policeudstedelse.

Effektiv og proaktiv skadebehandling.

Konkurrencedygtige produkter og priser.

Administrative løsninger tilpasset kundernes behov.

Fridas stærke og kompetente team bag udvikling, salg og skadebehandling er blandt branchens bedste og er yderligere styrket gennem den seneste tid.

Vores mangeårige erfaring med ejerskifteforsikringer giver jer en stærk samarbejdspartner med stort kendskab til produktet og kundernes behov.

Skadebehandlingen hos Frida vil være uafhængig af om policen er udstedt af Qudos eller Domus.